Πανεπιστημιακό Συγκρότημα

Σε διάφορες τοποθεσίες και πόλεις, οι αρχιτέκτονες και σχεδιαστές μας υλοποιούν πανεπιστήμιο απομακρυσμένης εκπαίδευσης με ποικίλες Σχολές.

    • Ιατρική Σχολή
    • Σχολή Χημικών Μηχανικών
    • Σχολή Αρχιτεκτόνων
    • κ.α.

Ακριβής αναπαράσταση υφισταμένων κτηρίων ή εξ’ ολοκλήρου νέος σχεδιασμός.