Κατάστημα Μουσικών Οργάνων Γωνιακό, Παρίσι

 

Κατάστημα πώλησης πιάνων – μουσικών οργάνων διαφόρων κατασκευαστών. Γωνιακό, κάτω από φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών απομακρυσμένης διδασκαλίας.